melody-less-vSVM4va6XVI-unsplash

着る毛布に新仕様版が登場し話題なので反応をまとめました。

※関連ニュース